TOTAL Česká republika
formula-e-vyslekdy.jpg

Výsledky

3. 2. 2018 Santiago de Chile

  Jezdec Zpoždění Poslední Nejrychlejší km/h / m/h Počet kol Na kole
1 Techeetah
25 J. Vergne P
- 1:22.513 1:20.928 89.3 / 55.5 37 26
2 Techeetah
18 A. Lotterer
+1.154 1:22.344 1:20.633 89.3 / 55.5 37 26
3 Renault e.Dams
9 S. Buemi
+1.959 1:21.874 1:20.517 89.2 / 55.5 37 26
4 Mahindra Racing
19 F. Rosenqvist
+2.793 1:22.297 1:20.424 89.2 / 55.4 37 26
5 DS Virgin Racing
2 S. Bird FL
+4.490 1:23.680 1:20.235 89.2 / 55.4 37 30

13. 1. 2018 Makkaresh

  Jezdec Zpoždění Poslední Nejrychlejší km/h / m/h Počet kol Na kole
1 Mahindra Racing
19 F. Rosenqvist
- 1:24.484 1:23.393 122.4 / 76.0 33 21
2 Renault e.Dams
9 S. Buemi P
+0.945 1:23.953 1:23.471 122.3 / 76.0 33 21
3 DS Virgin Racing
2 S. Bird
+5.762 1:23.957 1:23.634 122.1 / 75.9 33 26
4 Panasonic Jaguar Racing
3 N. Piquet Jr. FL
+6.554 1:22.875 1:22.832 122.1 / 75.9 33 32
5 Techeetah
25 J. Vergne
+12.238 1:23.680 1:23.248 121.8 / 75.7 33 31

3. 12. 2017 Honk Kong

  Jezdec Zpoždění Poslední Nejrychlejší km/h / m/h Počet kol Na kole
1 Mahindra Racing
19 F. Rosenqvist P
- 1:06.027 1:04.299 100.3 / 62.3 45 28
2 RVenturi Formule E Team
4 E. Mortara
+7.031 1:08.573 1:04.309 100.0 / 62.2 45 41
3 Panasonic Jaguar Racing
20 M. Evans
+10.619 1:07.002 1:04.863 99.9 / 62.1 45 35
4 Techeetah 25
J. Vergne
+12.593 1:06.922 1:04.606 99.9 / 62.0 45 28
5 DS Virgin Racing
2 S. Bird
+12.879 1:06.712 1:04.758 99.8 / 62.0 45 32

2. 12. 2017 Honk Kong

  Jezdec Zpoždění Poslední Nejrychlejší km/h / m/h Počet kol Na kole
1 DS Virgin Racing
2 S. Bird
- 1:06.012 11:04.639 62.2 / 38.6 43 29
2 Techeetah
25 J. Vergne P
+11.575 1:06.676 1:04.751 62.0 / 38.5 43 15
3 Mahindra Racing
23 N. Heidfeld
+12.465 1:06.879 1:04.840 62.0 / 38.5 43 26
4 Panasonic Jaguar Racing
3 N. Piquet Jr.
+15.324 1:05.373 1:04.989 62.0 / 38.5 43 21
5 Audi Sport ABT Schaeffler
66 D. Abt
+17.205 1:06.151 1:04.320 62.0 / 38.5 43 27

Registrace k odběru novinek

Podmínky ochrany osobních údajů
Uděluji tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „ZOOU“) společnosti TOTAL Česká republika, s.r.o., IČO: 411 89 671, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3582 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů v tomto formuláři, a to za účelem nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení.  Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji správci na dobu neurčitou. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné. Správce poskytnuté osobní údaje zpracovává manuálně i automaticky, v rozsahu poskytnutých osobních údajů, přičemž je oprávněn provádět zpracování osobních údajů prostřednictvím pověřených zpracovatelů, a to na základě smluv uzavřených podle ust. § 6 ZOOU. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících pro něj ze ZOOU, tj. zejména o tom, že subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu poskytnutých osobních údajů a dále má subjekt údajů v souladu s ust. § 21 ZOOU právo podat žádost o vysvětlení a žádat odstranění nežádoucího stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací poskytnutých osobních údajů. Správce je oprávněn osobní údaje subjektu údajů získané za účelem nabízení obchodu nebo služeb předat jinému správci, nevysloví-li s tímto postupem subjekt údajů nesouhlas.  Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které Poskytovatel zpracovává, může o tuto skutečnost prodávajícího požádat na následující e-mailové adrese: [javascript protected email] nebo na výše uvedené adrese sídla Správce. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat, např. odvoláním souhlasu zaslaného na e-mailovou adresu: [javascript protected email] nebo na adresu sídla správce.

Zároveň tímto uděluji souhlas se zasíláním obchodních sdělení Správce či obchodních partnerů Správce ve smyslu ust. § 7 zák. č. 484/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Souhlas dle předchozí věty lze kdykoliv odvolat, a to na následující e-mailové adrese: [javascript protected email]

resizer-video.png